การตั้งค่า APN Internet และ MMS สำหรับ True SMART MAX 4.0

 1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า (Settings)
 2. เลือก เพิ่มเติม (More)
 3. เลือก เครือข่ายมือถือ (Cellular networks)
 4. เลือก ชื่อจุดเข้าใช้งาน (Access Point Names)
 5. จะพบชุดการตั้งค่า APN ตาม SIM Card ที่ใส่ไว้แล้ว
 6. หากไม่พบชุดการตั้งค่า APN หรือต้องการสร้างใหม่ กดปุ่มเมนู และเลือก APN ใหม่ (New APN)
 7. การตั้งค่า APN: TRUE-H INTERNET ใส่ข้อมูลดังนี้
  -  ชื่อ (Name): TRUE-H INTERNET
  -  APN (APN): internet
  -  ชื่อผู้ใช้ (Username): true
  -  รหัสผ่าน (Password): true
  -  MCC: 520
  -  MNC: 00 (สำหรับ Real Move) ,และ 04 (สำหรับ Real Future)
  -  ประภท APN (APN Type): default,supl
 8. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มเมนู และเลือก บันทึก (Save)
 9. การตั้งค่า APN : TRUE-H MMS ใส่ข้อมูลดังนี้
  -  ชื่อ (Name): TRUE-H MMS
  -  APN (APN): hmms
  -  ชื่อผู้ใช้ (Username): true
  -  รหัสผ่าน (Password): true
  -  MMSC: http://mms.trueh.com:8002/
  -  พร็อกซี่ MMS (MMS Proxy): 010.004.007.039
  -  พอร์ต MMS (MMS Port): 8080
  -  MCC: 520
  -  MNC: 00 (สำหรับ Real Move) ,และ 04 (สำหรับ Real Future)
 10. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มเมนู และเลือก บันทึก (Save)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก