การเลือกใช้งาน 2G, 3G และ 4G สำหรับ True Lenovo 4G LTE 5.0

 1. หน้าจอหลัก เข้าไปที่ การตั้งค่า (Settings)
 2. เลือกแถบ ข้อมูลมือถือ (Mobile data)
 3. เลือก ประเภทเครือข่ายแนะนำ (Network Mode)
 4. เลือกประเภทเครือข่ายที่ต้องการ
  • LTE/WCDMA/GSM
  • WCDMA Only
  • GSM Only
  • WCDMA/GSM

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การ Update Location สำหรับ True Lenovo 4G LTE 5.0 การเปิด - ปิด โหมดเครื่องบิน สำหรับ True Lenovo 4G LTE 5.0 การตั้งค่า APN แบบอัตโนมัติ สำหรับ True Lenovo 4G LTE 5.0 การตั้งค่า APN สำหรับ True Lenovo 4G LTE 5.0 การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ True Lenovo 4G LTE 5.0