การเชื่อมต่อ Wi-Fi จากคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งาน HUAWEI Mi-Fi E5836

  1. ด้านหลังของตัวเครื่อง 3G MiFi Huawei E5836 จะมีชื่อ SSID WiFi พร้อมทั้งรหัสการเข้าใช้งาน แจ้งไว้เป็นค่าเริ่มต้น จากนั้นทำการเปิดเครื่องเพื่อเตรียมใช้งาน
  2. คลิกขวาที่สัญลักษณ์ Wireless Network connection แล้วเลือก View Available Wireless Networks
  3. เลือก Refresh network list จากนั้น เลือกที่ชื่อ SSID ตามที่ได้จากการดูภายในตัวเครื่อง จากข้อที่ 1. จากนั้นคลิก Connect
  4. ใส่รหัสผ่านที่ Network key และยืนยันอีกครั้งที่ Confirm network key ตามที่ได้จากการดูหลังเครื่อง จากข้อที่ 1.
  5. ชื่อ SSID ที่ Connect สำเร็จแล้วจะมี สถานะเป็น Connected สามารถเปิด Browser เพื่อใช้งาน internet ได้ทันที

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก