โอนย้ายหมายเลขมา Truemove H ทำที่ไหนได้บ้าง

ผู้สนใจย้ายค่ายเบอร์เดิม สามารถแสดงบัตรประชาชน และเพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น กรุณานำใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินล่าสุดจากเครือข่ายเดิมมาเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่จดทะเบียนกับเครือข่ายเดิมได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถขอดำเนินการได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

  • True Shop ทุกสาขา  
  • True Partner ตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ
  • 7-Eleven ทุกสาขา
  • http://www.wemall.com/truemove-h/mnp​

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก