การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ True SMART MAX 4.0

  1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า (Settings)
  2. เลือก การสำรองข้อมูลและการรีเซ็ต (Backup & Reset)
  3. เลือก รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น (Factory data reset)
  4. เลือก รีเซ็ตโทรศัพท์ (Reset Phone) เพื่อยืนยัน
  5. กด ลบทุกอย่าง (Erase Everything) เครื่องจะล้างข้อมูลทั้งหมด หน้าจอจะดับและติดขึ้นใหม่ จากนั้นทำการตั้งค่าเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก