การตั้งค่าภาษาแป้นพิมพ์ สำหรับ TRUE BEYOND 4G

  1. กดปุ่ม เมนู และเลือก System Settings <ตั้งค่าระบบ>
  2. เลือก Language & input <ภาษาและการป้อนข้อมูล>
  3. เลือก Default <ค่าเริ่มต้น>
  4. เลือก Set up input methods <ตั้งค่าวิธีการป้อนข้อมูล>
  5. เลือก สัญลักษณ์การตั้งค่า ด้านหลังภาษาแป้นพิมพ์ที่ต้องการใช้งาน
  6. เลือก Input languages <ภาษาสำหรับการป้อนข้อมูล>
  7. ให้เพิ่มภาษาที่ต้องการ
  8. เมื่อต้องสลับภาษาในการพิมพ์ ให้กดสัญลักษณ์ลูกโลกเพื่อสลับภาษา

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก