การ Update Software สำหรับ TRUE BEYOND 4G

  1. เลือก Settings <ตั้งค่า>
  2. เลือก About phone <เกี่ยวกับโทรศัพท์>
  3. เลือก System update <การอัพเดทระบบ>
  4. เลือก Check now <ตรวจสอบทันที>
  5. หากไม่มี Software ให้ Update หรือเป็น Software ล่าสุด เมื่อตรวจสอบแล้วจะมีข้อความแจ้ง "Your current version is the latest one."

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก