การ Update Software สำหรับ TRUE BEYOND 4G

  1. เลือก Settings <ตั้งค่า>
  2. เลือก About phone <เกี่ยวกับโทรศัพท์>
  3. เลือก System update <การอัพเดทระบบ>
  4. เลือก Check now <ตรวจสอบทันที>
  5. หากไม่มี Software ให้ Update หรือเป็น Software ล่าสุด เมื่อตรวจสอบแล้วจะมีข้อความแจ้ง "Your current version is the latest one."

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ TRUE BEYOND 4G การ Update Location สำหรับ TRUE BEYOND 4G การเปิด - ปิด Data สำหรับ TRUE BEYOND 4G การเลือกใช้งาน 2G, 3G และ 4G สำหรับ TRUE BEYOND 4G การตั้งค่าภาษาแป้นพิมพ์ สำหรับ TRUE BEYOND 4G