การตั้งค่า APN สำหรับ True SMART 4.0

 1. หน้าจอหลัก เข้าไปที่ เมนู [Menu]
 2. เลือก การตั้งค่า [Settings]
 3. เลือก เพิ่มเติม...[More…]
 4. เลือก เครือข่ายมือถือ [Mobile networks]
 5. เลือก ชื่อจุดเข้าใช้งาน [Access Point Names]
 6. กดเมนู เลือก APN ใหม่ [New APN] และใส่ค่าดังนี้

TRUE-H INTERNET

 • ชื่อ [Name]: TRUE-H INTERNET
 • APN: internet
 • ประเภท APN [APN type]: default
 • พร็อกซี่ [Proxy]: Not set
 • พอร์ต [Port]: Not set
 • ชื่อผู้ใช้ [Username]: true
 • รหัสผ่าน [Password]: true
 • เซิร์ฟเวอร์ [Server]: Not set
 • MMSC: Not set
 • พร็อกซี MMS [MMS proxy]: Not set
 • พอร์ต MMS [MMS port]: Not set
 • MCC: 520
 • MNC: 00
 • ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ [Authentication type]: Not set
 • โปรโตคอล APN [APN protocol]: IPv4
 • โปรโตคอลการโรมมิ่ง [APN roaming protocol]: IPv4
 • ผู้ถือ [Bearer]: Unspecified
 • กดปุ่มเมนูแล้วเลือก บันทึก [Save]

TRUE-H MMS

 • ชื่อ [Name]: TRUE-H MMS
 • APN: hmms
 • ประเภท APN [APN type]: mms
 • พร็อกซี่ [Proxy]: Not set
 • พอร์ต [Port]: Not set
 • ชื่อผู้ใช้ [Username]: true
 • รหัสผ่าน [Password]: true
 • เซิร์ฟเวอร์ [Server]: Not set
 • MMSC: http://mms.trueh.com:8002/
 • พร็อกซี MMS [MMS proxy]: 10.4.7.39
 • พอร์ต MMS [MMS port]: 8080
 • MCC: 520
 • MNC: 00
 • ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ [Authentication type]: Not set
 • โปรโตคอล APN [APN protocol]: IPv4
 • โปรโตคอลการโรมมิ่ง [APN roaming protocol]: IPv4
 • ผู้ถือ [Bearer]: Unspecified
 • กดปุ่มเมนูแล้วเลือก บันทึก [Save]

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก