ใช้เวลาในการย้ายค่ายนานเท่าไหร่

การขอย้ายค่ายใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์ ไม่รวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) นับจากวันที่ยื่นเอกสาร ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการยื่นเอกสารและจำนวนคำขอใช้บริการ ทั้งนี้ ระหว่างการขอโอนย้ายค่ายเบอร์เดิม ลูกค้ายังคงสามารถใช้งานได้ปกติ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก