ใช้เวลาในการย้ายค่ายนานเท่าไหร่

การขอย้ายค่ายใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์ ไม่รวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) นับจากวันที่ยื่นเอกสาร ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการยื่นเอกสารและจำนวนคำขอใช้บริการ ทั้งนี้ ระหว่างการขอโอนย้ายค่ายเบอร์เดิม ลูกค้ายังคงสามารถใช้งานได้ปกติ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

เอกสารที่ต้องใช้ในการย้ายค่ายมีอะไรบ้าง มีค่าธรรมเนียมการโอนย้ายเครือข่ายหรือไม่ ย้ายค่ายมีขั้นตอนอย่างไร โอนย้ายหมายเลขมา Truemove H ทำที่ไหนได้บ้าง บริการย้ายค่ายเบอร์เดิม (Mobile Number Portability: MNP) คืออะไร