VDO วิธีแก้ปัญหากล่องรับสัญญาณ True Visions HD Plus I

กรณีท่านสมาชิกไม่สามารถรับชมช่องรายการต่­างๆ ของทรูวิชั่นส์ได้ ท่านสมาชิกสามารถแก้ไขปัญหาการรับชมเบื้อง­ต้นได้ด้วยตนเองโดยถอดปลั๊กเครื่องรับสัญญาณออกแล้วเสียบใ­หม่ หากยังไม่สามารถรับชมได้ท่านสมาชิกสามารถแ­ก้ไขปัญหาได้ตาม vdo นี้

 

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

VDO วิธีการแก้ไขปัญหาหน้าจอแสดงข้อความ ER16 ของกล่อง TrueVisions DSTV VDO วิธีแก้ปัญหาอาการหน้าจอเป็นสีดำหรือสีฟ้า VDO วิธีแก้ไขกล่องทรู พบปัญหา CA1, CA2 VDO วิธีการแก้ไขปัญหาหน้าจอแสดงข้อความ ER16 ของกล่อง TrueVisions CATV VDO วิธีการตรวจระดับคุณภาพสัญญาณกล่องทรูดิจิตอล เอชดี เมื่อติดตั้งกับจาน KU Band