ทำไมจึงแนะนำให้เสียบปลั๊กเครื่องรับสัญญาณไว้ตลอดเวลา จะทำให้เปลืองไฟหรือไม่

ทรูวิชั่นส์ ขอแนะนำให้เสียบปลั๊กที่เครื่องรับสัญญาณ Set top Box ไว้ตลอดเวลา เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างข้อมูล ที่ทางบริษัททำการส่งกับเครื่องรับของสมาชิก ซึ่งอุปกรณ์รับสัญญาณ จะสามารถอัพเดทข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องรับสัญญาณ จะใช้วิธีการดาวน์โหลดเพื่ออัพเกรด ซึ่งอุปกรณ์รับสัญญาณจะได้รับการอัพเกรดโดยอัตโนมัติ หรือเมื่อมีการเพิ่มช่องออกอากาศใหม่ๆ ให้สมาชิกได้รับชม

 

ในการเสียบปลั๊กไฟเครื่องรับสัญญาณไว้ตลอด 24 ชั่วโมง จะใช้พลังงานไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยสามารถคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า 1 หน่วย เท่ากับ 3 บาท (เครื่องรับสัญญาณเปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3.24 บาท) ดังนั้น ในขณะที่เปิด Standby อุปกรณ์รับสัญญาณ จะมีเพียงชุดอุปกรณ์ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ใช้พลังงาน ซึ่งคิดโดยเฉลี่ยแล้วไม่เกิน 10% ของกำลังการเปิดใช้งานปกติ ซึ่งจะเท่ากับประมาณ 0.3 บาท หรือไม่ถึง 1 บาทนั่นเอง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

VDO วิธีการแก้ไขปัญหาหน้าจอแสดงข้อความ ER16 ของกล่อง TrueVisions DSTV VDO วิธีแก้ปัญหาอาการหน้าจอเป็นสีดำหรือสีฟ้า VDO วิธีแก้ไขกล่องทรู พบปัญหา CA1, CA2 VDO วิธีการแก้ไขปัญหาหน้าจอแสดงข้อความ ER16 ของกล่อง TrueVisions CATV VDO วิธีการตรวจระดับคุณภาพสัญญาณกล่องทรูดิจิตอล เอชดี เมื่อติดตั้งกับจาน KU Band