ทำไมเวลาฝนตก สัญญาณภาพจึงขาดหายไป

ในการส่งสัญญาณในระบบ Dstv หรือจานดาวเทียม สัญญาณภาพจะถูกส่งจากสถานีภาคพื้นดินผ่านบรรยากาศ ไปยังดาวเทียมซึ่งลอยอยู่เหนือโลก จากนั้นดาวเทียมจะส่งสัญญาณกลับมายังพื้นโลก ส่งตรงไปยังจานรับสัญญาณที่บ้านของสมาชิก การส่งสัญญาณดังกล่าว ใช้ความถี่ย่าน 12-14GHz ซึ่งเป็นย่านความถี่ที่ถูกกำหนดเป็นมาตรฐาน โดยหน่วยงานระหว่างประเทศ (ITU - International Telecommunication Union) ความถี่ย่านดังกล่าว มีคุณสมบัติตามธรรมชาติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งสามารถถูกลดทอนระดับสัญญาณโดยฝนหรือเมฆหนาๆได้ ดังนั้น สัญญาณในระบบจานดาวเทียมจะขาดหายไป เมื่อฝนตกหรือมีเมฆหนาๆบัง

 

ทั้งนี้ สัญญาณจะขาดหายไปเร็วและนานเพียงใด ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกและความหนาของเมฆที่อยู่ในทิศทางหน้าจานรับสัญญาณกับดาวเทียม และเมื่อปริมาณฝนหรือเมฆลดน้อยลง สัญญาณภาพก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยอัตโนมัติ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

VDO วิธีการแก้ไขปัญหาหน้าจอแสดงข้อความ ER16 ของกล่อง TrueVisions DSTV VDO วิธีแก้ปัญหาอาการหน้าจอเป็นสีดำหรือสีฟ้า VDO วิธีแก้ไขกล่องทรู พบปัญหา CA1, CA2 VDO วิธีการแก้ไขปัญหาหน้าจอแสดงข้อความ ER16 ของกล่อง TrueVisions CATV VDO วิธีการตรวจระดับคุณภาพสัญญาณกล่องทรูดิจิตอล เอชดี เมื่อติดตั้งกับจาน KU Band