ปรากฏการณ์ Sun Outage

ปรากฏการณ์ Sun Outage เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เมื่อโลก ดาวเทียม และดวงอาทิตย์ โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน ทำให้จานสายอากาศของสถานีภาคพื้นดินรับสัญญาณจากดวงอาทิตย์ (ที่เป็นแหล่งกำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีกำลังงานขนาดมหาศาล) ซึ่งจะผลิตสัญญาณทุกย่านความถี่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณรบกวนปะปนเข้ามากับสัญญาณสื่อสารข้อมูลที่สถานีภาคพื้นดินนั้นๆ รับจากดาวเทียม ทำให้สถานีสื่อสารภาคพื้นดินไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

 

ซึ่งเหตุการณ์ Sun Outage จะเกิดขึ้นปีละ 2 ครั้ง แต่ละครั้งจะใช้เวลานาน 5-10 วัน วันละประมาณ 15 นาที และการเกิดปรากฏการณ์ Sun Outage นี้จะเกิดกับสถานีดาวเทียมที่ติดตั้งในพื้นที่ต่างๆ ไม่พร้อมกันขึ้นอยู่กับตำแหน่งของสถานีภาคพื้นดินบนพื้นโลก  โดยจะเกิดปรากฏการณ์ Sun Outage นี้ประมาณเดือนกันยายน และตุลาคมของทุกปี ซึ่งสามารถทำการคำนวณเพื่อคาดการณ์วัน และเวลาที่จะเกิดล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ การคำนวณนี้เป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการเช่าดาวเทียม  และเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้จะทำให้เครื่องรับดาวเทียมเคลื่อนไปมา ไฟสัญญาณ ซิ้งค์จะกระพริบๆ เสียงจะดัง ขาดๆ หายๆ แล้วเสียงก็จะหายไป ปล่อยไว้ประมาณ 15 นาที และส่งผลให้้สัญญาณภาพขาดหายเป็นระยะๆ เมื่อมุมของโลกเคลื่อนที่ผ่านแนวเส้นตรงกับดาวอาทิตย์ก็จะรับสัญญาณได้ตามปกติ 
 

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

VDO วิธีการแก้ไขปัญหาหน้าจอแสดงข้อความ ER16 ของกล่อง TrueVisions DSTV VDO วิธีแก้ปัญหาอาการหน้าจอเป็นสีดำหรือสีฟ้า VDO วิธีแก้ไขกล่องทรู พบปัญหา CA1, CA2 VDO วิธีการแก้ไขปัญหาหน้าจอแสดงข้อความ ER16 ของกล่อง TrueVisions CATV VDO วิธีการตรวจระดับคุณภาพสัญญาณกล่องทรูดิจิตอล เอชดี เมื่อติดตั้งกับจาน KU Band