การตั้งค่าภาษาเมนู กล่องรับสัญญาณ True Digital HD 2 (HD-SK1000ST)

  1. กดปุ่ม เมนู (MENU) ที่รีโมทคอนโทรล
  2. กดลูกศร "เลื่อนขวา 2 ครั้ง" ไปที่เมนู ตั้งค่าอุปกรณ์ (Settings)
  3. เลือกเมนู ภาษา (Language) จากนั้นกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
  4. ในหน้าภาษา เลือกเมนู ภาษาของเมนู (Menu Language) จากนั้นกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
  5. เลือกภาษาเมนูที่ต้องการ เช่น ภาษาไทย (Thai) หรือ ภาษาอังกฤษ (English) และ กดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
  6. กดลูกศร "เลื่อนลง" และไปที่เมนู เสียงภาษาเริ่มต้น (Default Audio Language) จากนั้นกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
  7. เลือกเสียงภาษาเริ่มต้นที่ต้องการ เช่น ภาษาไทย (Thai) หรือ ภาษาอังกฤษ (English) จากนั้นกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การตั้งค่าเดิมจากโรงงาน กล่องรับสัญญาณ True Digital HD 2 (HD-SK1000ST) วิธีตรวจเช็คคุณภาพสัญญาณ กล่องรับสัญญาณ True Digital HD 2 (HD-SK1000ST) วิธีตรวจสอบช่องรายการ กล่องรับสัญญาณ True Digital HD 2 (HD-SK1000ST) การล็อคช่อง กล่องรับสัญญาณ True Digital HD 2 (HD-SK1000ST) การตั้งค่าข้ามช่อง กล่องรับสัญญาณ True Digital HD 2 (HD-SK1000ST)