วิธีตั้งค่าการติดตั้งครั้งแรก กล่องรับสัญญาณ OPENTEL 4K-OP10C

 1. เปิดกล่องกล่องรับสัญญาณ หน้าจอโทรทัศน์จะปรากฎ (Booting Service…Please wait…)
 2. การเปลี่ยนภาษาของเมนู เลือก ภาษาของเมนู (Menu Language) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
 3. เลือกภาษาของเมนู : ภาษาไทย (Thai) หรือ ภาษาอังกฤษ (English)
 4. เมื่อทำรายการเรียบร้อยแล้ว ให้กดลูกศร "เลื่อนขวา" ไปที่เมนู บันทึก (Save) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
 5. การค้นหาช่องรายการ (Channel Search) เลือก ค้นหาช่องรายการ (Channel Search) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
 6. ตั้งค่าการค้นหาช่องรายการ ดังนี้
  • ความถี่ (Frequency) เลือก 306 MHz
  • การค้นหาเครือข่าย (Network Search) เลือก ค้นหาอัตโนมัติ (Auto Search)
 7. หน้าจอจะทำการค้นหาช่องรายการ
 8. เมื่อค้นหาช่องรายการเรียบร้อยแล้ว ให้กดลูกศร "เลื่อนขวา" ไปที่เมนู เริ่มรับชม (Start Service) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทร หลังจากนั้นหน้าจอโทรทัศน์ จะกลับมารับชมภาพได้ปกติ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีการตั้งค่าเดิมจากโรงงาน กล่องรับสัญญาณ OPENTEL 4K-OP10C วิธีการ Upgrade Software กล่องรับสัญญาณ OPENTEL 4K-OP10C วิธีตรวจสอบคุณภาพสัญญาณและการค้นหาช่องรายการ กล่องรับสัญญาณ OPENTEL 4K-OP10C วิธีตรวจสอบและลบช่องรายการที่มีการตั้งเตือนไว้ กล่องรับสัญญาณ OPENTEL 4K-OP10C วิธีการตั้งเตือนช่องรายการ กล่องรับสัญญาณ OPENTEL 4K-OP10C