วิธีตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ LAN กล่องรับสัญญาณ TrueID TV

  1. ขณะอยู่ที่หน้า Live TV ให้กดปุ่ม Home ที่รีโมทคอนโทรล
  2. ที่หน้า Home ให้กดปุ่มทิศทางขึ้น ตามด้วยกดปุ่มทิศทางขวา เพื่อเลื่อนไปยัง เมนูการตั้งค่า (รูปเฟือง)
  3. เลือก เครือข่าย (Network) แล้วกดปุ่ม OK
  4. กดปุ่มทิศทางลง ไปยังหัวข้อ อีเทอร์เน็ต (Ethernet) หากมีการเชื่อมต่อสาย LAN กับ Router ไว้ จะพบข้อความว่า เชื่อมต่อแล้ว (Connected) พร้อมกับแสดง IP Address

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีการแก้ไขกรณีใช้งาน Remote ของกล่องรับสัญญาณ TrueID TV ไม่ได้ วิธีการปิด - เปิด รีสตาร์ทและคืนค่าโรงงาน กล่องรับสัญญาณ TrueID TV ขั้นตอนการใช้รหัส Promotion Code บนกล่องรับสัญญาณ TrueID TV วิธีการใช้งานเมนูลัดบนรีโมทคอนโทรล ของกล่องรับสัญญาณ TrueID TV วิธีติดตั้ง Keyboad ภาษาไทย บนกล่องรับสัญญาณ TrueID TV