วิธีเพิ่ม App ไปยังเมนูหลัก กล่องรับสัญญาณ TrueID TV

  1. ขณะอยู่ที่หน้า Live TV ให้กดปุ่ม Home ที่รีโมทคอนโทรล
  2. ที่หน้า Home ให้กดปุ่มทิศทางขึ้น ตามด้วยกดปุ่มทิศทางขวา เพื่อไปยัง เมนูการตั้งค่า (รูปเฟือง) แล้วกดปุ่ม OK
  3. กดปุ่มทิศทางลง ไปยังแถวแอปพลิเคชั่น และกดปุ่มทิศทางขวา ไปยังเมนูบวก + แล้วกดปุ่ม OK
  4. เลือก App ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม OK ค้างไว้ จากนั้นกดปุ่มทิศทางขึ้นและเลือก เพิ่มไปที่หน้าหลัก (Add to Home Screen) จากนั้นจะพบ App ที่เลือกไว้อยู่ที่หน้าหลักแล้ว

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีการแก้ไขกรณีใช้งาน Remote ของกล่องรับสัญญาณ TrueID TV ไม่ได้ วิธีการปิด - เปิด รีสตาร์ทและคืนค่าโรงงาน กล่องรับสัญญาณ TrueID TV ขั้นตอนการใช้รหัส Promotion Code บนกล่องรับสัญญาณ TrueID TV วิธีการใช้งานเมนูลัดบนรีโมทคอนโทรล ของกล่องรับสัญญาณ TrueID TV วิธีติดตั้ง Keyboad ภาษาไทย บนกล่องรับสัญญาณ TrueID TV