วิธีติดตั้ง Keyboad ภาษาไทย บนกล่องรับสัญญาณ TrueID TV

 1. กดปุ่ม Home ที่รีโมทคอนโทรล
 2. เลื่อนไปที่เครื่องหมาย + และกดปุ่ม OK รีโมทคอนโทรล
 3. เลือก แอปพลิเคชั่นอื่นๆ (Get more apps)
 4. พิมพ์ค้นหาแอพฯ Android TV Keyboard และเลือกติดตั้งแอปฯ “Keyboard for andriod TV NDC solution”
 5. รอการติดตั้งให้เรียบร้อยและกด เปิด (Open)
 6. เลื่อนไปที่เมนู จัดการแป้นพิมพ์ (Manage keyboards)
 7. เลื่อนไปที่ แป้นพิมพ์ Leanback (Android TV Keyboard) และเปิดขึ้นมา
 8. หลังจากนั้นให้กด ตกลง (OK)
 9. จากนั้นกดปุ่ม HOME และเข้าที่ฟันเฟืองการตั้งค่า เลือกไปที่ แป้นพิมพ์ (Keyboard)
 10. เลือก แป้นพิมพ์ปัจจุบัน (Current keyboard)
 11. จากนั้นเลือก แป้นพิมพ์ Leanback (Android TV Keyboard)
 12. กลับหน้า HOME เลือก สัญลักษณ์แว่นขยาย (มุมบนซ้ายมือ) และให้กด สัญลักษณ์รูปโลก ที่แป้นพิมพ์ เพื่อทำการเปลี่ยนภาษา
 13. หาคำว่า Thai > เพื่อเพิ่มภาษาไทยในการใช้งานแป้นพิมพ์
 14. กดปุ่ม Back ที่รีโมท และกดสัญลักษณ์รูปโลก แป้นพิมพ์ภาษาไทยจะปรากฏขึ้นมา

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีการแก้ไขกรณีใช้งาน Remote ของกล่องรับสัญญาณ TrueID TV ไม่ได้ วิธีการปิด - เปิด รีสตาร์ทและคืนค่าโรงงาน กล่องรับสัญญาณ TrueID TV ขั้นตอนการใช้รหัส Promotion Code บนกล่องรับสัญญาณ TrueID TV วิธีการใช้งานเมนูลัดบนรีโมทคอนโทรล ของกล่องรับสัญญาณ TrueID TV วิธีใช้คำสั่งเสียง บนกล่องรับสัญญาณ TrueID TV