วิธีการปิด - เปิด รีสตาร์ทและคืนค่าโรงงาน กล่องรับสัญญาณ TrueID TV

การปิด - เปิด แบบ standby Mode

 • กดปุ่ม Power ที่รีโมทคอนโทรล 1 ครั้ง เพื่อปิด ให้อยู่ในโหมด Standby (เครื่องจะไม่ Shutdown)
 • กดปุ่ม Power ที่รีโมทคอนโทรลอีก 1 ครั้ง เพื่อเปิด และรับชมได้ทันที

การปิด - เปิดแบบ Shut Down (ด้วยรีโมทคอนโทรล)

 • กดปุ่ม Power ที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้ ที่หน้าจะพบ Popup ให้เลือก ปิดเครื่อง
 • หน้าจอจะขึ้นข้อความแจ้งว่า กำลังปิดเครื่อง (Shutting down)
 • กดปุ่ม Power 1 ครั้ง เพื่อเปิดเครื่อง หน้าจอจะเริ่มขั้นตอน Reboot เครื่องใหม่

การปิด - เปิด ด้วยปุ่ม Power ด้านหลังเครื่อง

 • กดปุ่ม Power ด้านหลังเครื่อง 1 ครั้งเพื่อปิด
 • กดปุ่ม Power ที่รีโมทคอนโทรลอีก 1 ครั้ง เพื่อเปิด และหน้าจอจะเริ่มขั้นตอน Reboot เครื่องใหม่

การรีสตาร์ทเครื่อง

 • การรีสตาร์ทผ่านรีโมทคอนโทรล
  • กดปุ่ม Power ที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้ จะพบ Popup ให้เลือก รีสตาร์ท (Restart)
  • หน้าจอจะขึ้นข้อความแจ้งว่า กำลังปิดเครื่อง (Shutting down)
  • หน้าจอจะเริ่มขั้นตอน Reboot เครื่องใหม่
 • การรีสตาร์ทผ่านเมนูที่หน้าจอ
  • ขณะอยู่ที่หน้า Live TV ให้กดปุ่ม Home ที่รีโมทคอนโทรล
  • ที่หน้า Home ให้กดปุ่มทิศทางขึ้น ตามด้วยกดปุ่มทิศทางขวา เพื่อเลื่อนไปยังเมนู การตั้งค่า (รูปเฟือง)
  • เลือกเมนู เกี่ยวกับ (About) แล้วกดปุ่ม OK
  • เลือกเมนู รีสตาร์ท (Restart) แล้วกดปุ่ม OK
  • เลือก รีสตาร์ท (Restart) แล้วกดปุ่ม OK
  • หน้าจอจะขึ้นข้อความแจ้งว่า ปิดเครื่อง (Shutting down)
  • หน้าจอจะเริ่มขั้นตอน Reboot เครื่องใหม่

การตั้งค่าคืนค่าโรงงาน (ตั้งค่าโรงงาน)

 • ขณะอยู่ที่หน้า Live TV ให้กดปุ่ม Home ที่รีโมทคอนโทรล
 • ที่หน้า Home ให้กดปุ่มทิศทางขึ้น ตามด้วยกดปุ่มทิศทางขวา เพื่อเลื่อนไปยังเมนู การตั้งค่า (รูปเฟือง)
 • เลือกเมนู ที่เก็บข้อมูลและการรีเซ็ต (Storage & Reset) แล้วกดปุ่ม OK
 • เลือกเมนู รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น (Factory data reset) แล้วกดปุ่ม OK
 • เลือก รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น (Factory data reset) แล้วกดปุ่ม OK
 • เลือก ลบทุกอย่าง (Erase Everything)  แล้วกดปุ่ม OK
 • หน้าจอจะแจ้งว่า รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น (Factory data reset)
 • จากนั้นจะเครื่อง Reboot และกลับไปสู่หน้าจอการติดตั้งใหม่ทั้งหมด

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีการแก้ไขกรณีใช้งาน Remote ของกล่องรับสัญญาณ TrueID TV ไม่ได้ ขั้นตอนการใช้รหัส Promotion Code บนกล่องรับสัญญาณ TrueID TV วิธีการใช้งานเมนูลัดบนรีโมทคอนโทรล ของกล่องรับสัญญาณ TrueID TV วิธีติดตั้ง Keyboad ภาษาไทย บนกล่องรับสัญญาณ TrueID TV วิธีใช้คำสั่งเสียง บนกล่องรับสัญญาณ TrueID TV