VDO 5 ขั้นตอนง่ายๆ แก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญาณภาพและเสียง

เมื่อกล่องทรูไอดี ทีวี มีแต่เสียง ไม่มีภาพ หรือมีภาพ แต่ไม่มีเสียง มีวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น ดังนี้

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TrueID, TrueID Help Center ช่วยให้คุณสามารถจัดการปัญหาการใช้งานทรูไอดีได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว คลิก

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

VDO วิธีการแก้ไขปัญหาหน้าจอแสดงข้อความ ER16 ของกล่อง TrueVisions DSTV VDO วิธีแก้ปัญหาอาการหน้าจอเป็นสีดำหรือสีฟ้า VDO วิธีแก้ไขกล่องทรู พบปัญหา CA1, CA2 VDO วิธีการแก้ไขปัญหาหน้าจอแสดงข้อความ ER16 ของกล่อง TrueVisions CATV VDO วิธีการตรวจระดับคุณภาพสัญญาณกล่องทรูดิจิตอล เอชดี เมื่อติดตั้งกับจาน KU Band