วิธีการแก้ไขปัญหารีโมทใช้คำสั่งเสียงไม่ได้ กล่อง TrueID TV Version 2 รุ่น T3AMX3

  1. เข้าสู่หน้าจอการตั้งค่า : กดปุ่ม Home > ใช้ปุ่มทิศทางเลื่อนไปที่รูปฟันเฟือง ด้านขวาบน แล้วกดปุ่ม OK ที่รีโมท (หรือ กดปุ่มเลข 0 ค้างไว้ เพื่อเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าโดยตรง)
  2. ใช้ปุ่มทิศทางเลื่อนไปที่ เชื่อมต่อรีโมททรูไอดี ทีวี(Pair TrueID TV remote) และกดปุ่ม OK ที่รีโมท
  3. เลือก จับคู่ (pair) และกดปุ่ม OK ที่รีโมท
  4. จะพบหน้าจอแจ้งว่า รีโมทถูกเชื่อมต่อไว้แล้ว (Your remote is already paired) ให้เลือก เชื่อมต่อรีโมทใหม่ (Unpair and pair again) และกดปุ่ม OK ที่รีโมท
  5. กดปุ่ม OK และปุ่มเลข 2 ที่รีโมท ค้างไว้ เพื่อทำการจับคู่
  6. หลังจากหน้าจอแจ้งว่า เชื่อมต่อแล้ว (Connected)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีปรับความละเอียดและตำแหน่งหน้าจอแสดงผล ของกล่อง TrueID TV Version 2 รุ่น T3AMX3 วิธีลบแอปพลิเคชัน บนกล่อง TrueID TV Version 2 รุ่น T3AMX3 วิธีเพิ่มทางลัดแอปพลิเคชัน ไว้ที่หน้า Home บนกล่อง TrueID TV Version 2 รุ่น T3AMX3 วิธีติดตั้งแอปพลิเคชัน บนกล่อง TrueID TV Version 2 รุ่น T3AMX3 วิธีการเปิดและปิดไฟขอบสีฟ้า กล่อง TrueID TV Version 2 รุ่น T3AMX3