แพ็กไหนที่ใช่คุณ

แพ็กเกจเน็ต True Gigatex Fiber มาพร้อม Gigatex Fiber Router

ทางเลือกสุดคุ้ม
นำเราเตอร์ของคุณเองมาใช้

หรือเลือกแพ็กเกจพร้อมเราเตอร์ได้
กับ True Gigatex PRO CYOD

ดูอย่างอื่นเพิ่มเติม