การตั้งค่า Wi-Fi บน HUAWEI DN8245W

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser แล้วกด Enter, User = user, Password = HuaweiUser จากนั้นกด Log In
 2. การตั้งค่าแบบง่าย
  • คลิกที่เมนู Home Page ซ้ายมือ จากนั้นคลิกที่รูป Wi-Fi configuration
  • การตั้งค่า Wi-Fi
   • Enable 2.4G / 5G Network : ปุ่มสำหรับ เปิด/ปิด สัญญาณ Wi-Fi
   • Wi-Fi Name : ชื่อสัญญาณ Wi-Fi (ตั้งค่าใหม่ได้)
   • Password : รหัสผ่าน Wi-Fi (จะต้องเป็น 8 ตัวอักษรขึ้นไปไม่เกิน 63 ตัวอักษร)
   • ตั้งค่าเรียบร้อยกดปุ่ม Save
 3. การตั้งค่าขั้นสูง
 4. Wi-Fi 2.4G
  1. การตั้งค่าพื้นฐานของ Wi-Fi 2.4G
   1. คลิกที่ Advanced Configuration > WLAN > 2.4G Basic Network Settings
   2. การตั้งชื่อ Wi-Fi และค่าพื้นฐานอื่นๆ
    • Enable WLAN : ทำเครื่องหมายถูกเพื่อเปิดใช้ Wi-Fi, เอาเครื่องหมายถูกออกเมื่อต้องการปิด
    • SSID Name : ใส่ชื่อ Wi-Fi ที่ต้องการ ตั้งแต่ 1 ตัวอักษรขึ้นไป ไม่เกิน 32 ตัวอักษร
    • Enable SSID : ให้ทำเครื่องหมายถูกไว้
    • Broadcast SSID : ให้ทำเครื่องหมายถูกไว้, หากต้องการซ่อนชื่อสัญญาณให้เอาเครื่อหมายถูกออก
    • ตั้งค่าเรียบร้อยกดปุ่ม Apply
   3. การตั้งค่ารหัสผ่านของ Wi-Fi 2.4G : WPA / WPA2 / WPA/WPA2 PreSharedKey, Open, Shared (WEP)
  2. การตั้งค่าขั้นสูงของ Wi-Fi 2.4G
   1. คลิกที่ Advanced Configuration > WLAN > 2.4G Advanced Network Settings
   2. การตั้งค่าขั้นสูง
    • TX Power : เป็นการปรับความแรงของการส่งสัญญาณ Wi-Fi ค่าเริ่มต้นเป็น 100% เต็ม
    • Channel : ตั้งเป็น Automatic หากมีการปิดเปิด ตัว Router จะเปลี่ยนเป็น Channel ที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้น , หากต้องการตั้งเองให้เลือก Channel ที่ต้องการ
    • Channel Width : เป็นการเพิ่มความกว้างของช่องสัญญาณ ซึ่งจะทำให้ความเร็ว Sync Speed เพิ่มขึ้น แต่อุปกรณ์ที่เข้ามาเชื่อมต่อต้องรองรับ 40Mhz ถึงจะใช้งานได้
    • Mode : เลือก 802.11b/g/n ค่านี้จะถูกตั้งค่าให้รองรับกับทุกรูปแบบอยู่แล้ว
    • ตั้งค่าเรียบร้อยกดปุ่ม Apply
 5. Wi-Fi 5G
  1. การตั้งค่าพื้นฐานของ Wi-Fi 5G
   1. คลิกที่ Advanced Configuration > WLAN > 5G Basic Network Settings
   2. การตั้งชื่อ Wi-Fi และค่าพื้นฐานอื่นๆ
    • Enable WLAN : ทำเครื่องหมายถูกเพื่อเปิดใช้ Wi-Fi, เอาเครื่องหมายถูกออกเมื่อต้องการปิด
    • SSID Name : ใส่ชื่อ Wi-Fi ที่ต้องการ ตั้งแต่ 1 ตัวอักษรขึ้นไป ไม่เกิน 32 ตัวอักษร
    • Enable SSID : ให้ทำเครื่องหมายถูกไว้
    • Broadcast SSID : ให้ทำเครื่องหมายถูกไว้, หากต้องการซ่อนชื่อสัญญาณให้เอาเครื่อหมายถูกออก
    • ตั้งค่าเรียบร้อยกดปุ่ม Apply
   3. การตั้งค่ารหัสผ่านของ Wi-Fi 5 : WPA / WPA2 / WPA/WPA2 PreSharedKey, Open, Shared (WEP)
  2. การตั้งค่าขั้นสูงของ Wi-Fi 5G
   1. คลิกที่ Advanced Configuration > WLAN > 5G Advanced Network Settings
   2. การตั้งค่าขั้นสูง
    • TX Power : เป็นการปรับความแรงของการส่งสัญญาณ Wi-Fi ค่าเริ่มต้นเป็น 100% เต็ม
    • Channel : ตั้งเป็น Automatic หากมีการปิดเปิด ตัว Router จะเปลี่ยนเป็น Channel ที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้น , หากต้องการตั้งเองให้เลือก Channel ที่ต้องการ
    • Channel Width : เป็นการเพิ่มความกว้างของช่องสัญญาณ ซึ่งจะทำให้ความเร็ว Sync Speed เพิ่มขึ้น
    • Mode : เลือก 802.11a/n/ac ค่านี้จะถูกตั้งค่าให้รองรับกับทุกรูปแบบอยู่แล้ว
    • ตั้งค่าเรียบร้อยกดปุ่ม Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การตั้งค่า DDNS บน HUAWEI DN8245W การตั้งค่า UPnP บน HUAWEI DN8245W การตั้งค่า Forward Port บน HUAWEI DN8245W การตั้งค่า LAN บน HUAWEI DN8245W การตั้งค่าใช้งานครั้งแรก สำหรับ HUAWEI DN8245W